Recherche

De recherchediensten van Protectives kan nuttig zijn in verschillende situaties.
In het bedrijfsleven gebeuren veel dingen op basis van goed vertrouwen. Maar het komt vaak voor dat klanten of medewerkers misbruik maken van dit vertrouwen.

Denk bijvoorbeeld aan diefstal uit het kassa’s, ziekmeldingen zonder reden of het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan concurrenten.

Hulp van Protectives
Het niet altijd even gemakkelijk om zelf te achterhalen wie de dader is of hoe deze te werk gaat. Het inzetten van Protectives recherchediensten kan u dan helpen om het juiste bewijs op een professionele manier verzamelen.

Ieder rechercheonderzoek wordt door ons in overleg met u nauwkeurig samengesteld, hiervoor gebruiken wij een stappenplan wat u een helder beeld geeft.
Wanneer u besluit om de hulp van Protectives in te schakelen wordt er eerst samen naar de situatie gekeken. Er wordt vastgesteld om welke vorm van fraude het gaat, welke bewijsmaterialen aanwezig zijn en hoe deze vorm van fraude het beste aangepakt kan worden. Daarna wordt een plan van aanpak met een begroting opgemaakt, nadat we hierover overeenstemming is bereikt gaat Protectives op een integere manier op zoek naar het bewijs. Het onderzoek wordt altijd afgesloten met een duidelijke rapportage.

De rechercheurs van Protectives zijn onder andere inzetbaar voor onderzoeken tbv het concurrentiebeding, controle buitendienst, frauduleus ziekteverzuim en verhaalsonderzoeken.