Predictive profiling

Predictive Profiling wordt uitgevoerd door Security Profilers. Een Security Profiler herkent afwijkend gedrag en probeert door het stellen van open vragen achter de intentie van het gedrag te komen.

Proactief
Proactief betekent letterlijk: iets doen vóórdat er iets gebeurt.
De Security Profilers van Protectives reageren niet alleen op incidenten maar zij zijn constant op zoek naar afwijkend gedrag om zo veiligheidsincidenten te voorkomen. In combinatie met een gastvrije instelling is een proactieve Security Profiler de sleutel tot veiligheid en gastvrijheid.

Onze Security Profilers zijn zowel mentaal, fysiek als communicatief sterk en zullen in de dreigende situatie de rust en overzicht bewaren en een geschil minder hevig doen worden.