Preventieve observaties

Preventieve observatie heeft als doel om criminele activiteiten in een vroeg stadium te onderkennen en daar vervolgens actie op te ondernemen. Uit het verleden is gebleken dat aan gijzelingen van vermogende personen meestal een uitvoerige voorbereiding vooraf gaat.

De beveiligingsspecialisten van Protectives maken de omgeving zich eigen en interpreteren de bijzonderheden op de aanwezigheid van mogelijk aanstaande verhoogde risico’s of dreigingen.

Bij preventieve observaties, door onze specialistische observanten, worden deze acties onherroepelijk onderkend en zal er op professionele wijze op gereageerd worden.

Pas wanneer zich een reële en onmiddellijke dreiging voordoet, wordt in overleg besloten over te gaan tot eventuele beveiliging en begeleiding (Close Protection). Bij concrete aanwijzingen van dreiging vindt doorgaans een samenspel tussen Protectives en politie/justitie plaats