Verhaalsonderzoek

Bij een verhaalsonderzoek gaat men na of er nog wat te verhalen valt. Deze informatie kan zeer bruikbaar zijn bij eventueel te nemen beslissingen omtrent beslaglegging,  ‘van een kale kip valt immers niet te plukken’. Na uw verzoek zal de financiële positie van de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon worden doorgrond. Middels dit onderzoek krijgt u inzichtelijk hoe de verhaalsmogelijkheden zijn bij eventuele vorderingen op deze personen.

Welke informatie vergaren wij voor u:
• waar iemand woont en/of staat ingeschreven;
• met wie de persoon (eventueel) woont;
• eventuele deelnemingen in bedrijven en waar mogelijk bankrelaties;
• of de persoon geregistreerd staat in het scheepsvaart kadaster;
• of de persoon geregistreerd staat als wanbetaler;
• is de persoon betrokken (geweest) bij een faillissement en/of schuldsanering;
• mogelijk aanwezige vermogensbestanddelen die vatbaar zijn voor inbeslagneming.

Verhaalsonderzoek is slechts een van de diensten die Protectives biedt aan bedrijven. Ook kunnen wij u van dienst zijn bij onderzoeken naar frauduleus ziekteverzuim, concurrentiebeding of controle van uw buitendienstmedewerkers.